Fitrah.nl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
De wijzende vinger

Als er één wijsvinger is, zijn er drie terugwijzende... en één die zich schaamt...

Beste broeder en zuster,
Neem een voorbeeld aan de positie van jouw vingers wanneer je naar iemand anders wijst om hem ergens van te beschuldigen. Als jij 1 wijzende vinger naar diegene uitstrekt, dan zijn er drie terugwijzende die naar jou wijzen en jou vermanen om driemaal jouw beschuldigingen te controleren voordat je ze uit, en jezelf driemaal te controleren, voordat je een ander gaat beschuldigen.

De drie terugwijzende vingers worden tegengehouden door jouw duim, die uit schaamte naar beneden wijst. Dus schaam jezelf om anderen te beschuldigen terwijl je niet naar jezelf hebt gekeken.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “De moslim is degene waarvan de moslims geen kwaad ondervinden middels zijn tong noch hand.”

Wees schaamtevol en bewust van jezelf en jouw eigen daden, voordat je naar een ander wijst. En controleer jouw beschuldigingen minimaal driemaal.