Fitrah.nl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kassier

Mag ik jou wat vragen? Hoeveel flessen alcohol heb je vandaag verkocht?

Beste broeder en zuster, wist je dat het verkopen van alcohol net zo gevaarlijk en groot in zonde is als het drinken ervan? De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Voorwaar, Allaah en Zijn Profeet hebben de verkoop van alcohol verboden.”

Anas ibn Maalik radiya-llaahu 3anhu heeft tevens gezegd: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft tien (soorten) mensen vervloekt met betrekking tot alcohol: degene die (de druiven) voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het drinkt, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het schenkt, degene die het verkoopt, degene die van de verdiensten van alcohol eet, degene die het koopt en degene voor wie het wordt gekocht.”

Vervloeking beste zuster, is een zware bestraffing in het wereldse; een vervloekte persoon zal het goede niet meer van het slechte kunnen onderscheiden, en Allaah zal het slechte voor deze persoon mooi doen toeschijnen, en Hij zal deze persoon van Zijn Barmhartigheid verwijderen! Wie zal jou nog kunnen leiden wanneer Allaah jou heeft misleid?! Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt: “En wie door Allaah tot dwaling gebracht wordt, voor hem is er geen leider.” (Vers: 39/23).

Heb jij er al over nagedacht hoeveel flesjes bier je tot nu toe hebt gedragen en verkocht?! Beste broeder en zuster, dit zijn zware zondes. Deze kennis is nu tot jou gekomen; op de Dag des Oordeels zul je geen excuus hebben tegenover Allaah dat je hier niet van wist. Verlaat deze zaak daarom omwille van Allaah, en Hij subhaanahu wa-ta3aalaa zal jou daarvoor belonen en jou het goede daarvoor in de plaats geven! Dit is een belofte van jouw Heer, Hij subhaanahu wa-ta3aalaa zegt: “En degenen die zich beijveren omwille van Ons, die zullen wij zeker leiden tot onze wegen.” (Vers: 29/69).